تیم ما

تیم اختصاصی ما

ما یک تیم اختصاصی برای خدمت به توریست‌ها داریم. مردمی هم که در آرامازی زندگی می‌کنند، مانند اعضای تیم ما هستند. توریست‌ها در هنگام بازدید از نیکولازی خسته نخواهند شد.
Tamazi Orjonia

تامازی اورجونیا

مدیر خیریه
Nato Kamkiya

ناتو کامکیا

تعامل حقوق بشری
Bachana Badzaghua

باچانا بادزاقو

دستیار عملیات
Sophio Kalandadze

সোফিয়ো কালানদাদযে

অফিস সহকারী
Salome Orjonia

سالومه اورجونیا

دستیار نام تجاری

هری بنتون

مدیر ایده‌پردازی
Cyrus Aynaz

آیناز سیروس

مدیر جذب سرمایه

Your donation at work

Drag the scrollbar to see how you can make an impact

0 Members
Trained
0 Business
Supported
0 Jobs
Created
0 Lives
Changed
$0